NASZA OFERTA

1. Pomiary do celów projektowych

 • Mapa do celów projektowych
 • Aktualizacja mapy zasadniczej

2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

 • tyczenie osi kontrukcyjnych budynku
 • wyznaczanie reperu roboczego
 • wyznaczanie punktów głównych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznego, teletechnicznego
 • inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno – kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.

3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych

 • podziały działek
 • podziały budynków
 • zasiedzenie nieruchomości
 • połączenia działek w ramach jednej KW
 • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
 • wykazy synchronizacyjne
 • wykazy zmian gruntownych
 • wyciągi ze zmian gruntownych

4. Kompleksowa Obsługa Geodezyjna Inwestycji.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geodezyjnym wraz z wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynierskich takich jak badanie pionowości szybów windowych, kominów, masztów, badanie prostoliniowości konstrukcji stalowych, niwelacja precyzyjna stropów, obliczanie mas ziemnych.