Numeryczny model terenu

Do typowych produktów fotogrametrycznych zaliczamy ortofotomapę i cyfrowy model powierzchni terenu. Numeryczny model pokrycia terenu pozwala na wszelkie obliczenia mas ziemnych i objętości obiektów a także na stworzenie ortofotomapy z wykorzystaniem podkładu rastrowego pod mapy sytuacyjno – wysokościowe.

  • Pozwala na dokładne zobrazowanie mierzonego terenu w postaci graficznej niezwykle przydatne przy wizualizacjach.
  • Podczas budowy dron może  wykonywać prace związane z obliczeniami i inwentaryzacją terenu. Na podstawie zdjęć można w krótkim czasie wygenerować modele 3D terenu i dokonać obliczeń mas ziemnych.
  • Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny pozyskujemy wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktów, siatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Pomiar klasyczny nigdy nie odzwierciedli tak dokładnie terenu. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górniczych i na bieżąco obrazować postęp prac.

Ortofotomapy

Kartograficznie sporządzamy ortofotomapy z wykorzystaniem zdjęć lotniczych drona.  Znajdują one szerokie zastosowanie w geodezji. Powstają one przez montaż skorygowanych geometrycznie pojedynczych zdjęć do postaci mozaiki. Ortofotomapy są bardzo pomocne przy wszelkich pracach ewidencyjno – katastralnych czy w przypadku tworzenia map do celów projektowych. Wykonywane ortofotomapy cechują się rozdzielczością do 1 cm. Zapewniają centymetrową dokładność położenia punktu. Otrzymane przez nas dokładności pozwalają na wykorzystywanie naszego produktu w pracach zgłoszonych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  • Wykonane podczas nalotu zdjęcia wykorzystywane są do tworzenia ortofotomapy, która w połączeniu z klasyczną mapą do celów projektowych idealnie odwzorowuje sytuację w terenie.
  • Wykonane podczas nalotu zdjęcia wykorzystywane są do tworzenia ortofotomapy, która w połączeniu z klasyczną mapą lub projektem idealnie odwzorowuje sytuację w terenie i etapy procesu budowy.
  • Wykonane podczas nalotu zdjęcia wykorzystywane są do tworzenia ortofotomapy wyrobiska. Jest ona świetnym materiałem na której możemy dokonać inspekcji wizyjnej, porównania i planowania kolejnych etapów eksploatacji.