Drony w wielu przypadkach pozwalają na wykonywanie pomiarów szybciej i w lepszy sposób obrazując mierzony zakres opracowania. W czasie opracowywania wykonanych pomiarów w biurze w łatwy sposób można dokonać dodatkowych pomiarów z ortofotomapy oraz zweryfikować wywiad terenowy przed komputeram. Drony przyspieszają wszelkie prace w terenie i zwiększają efektywność działań zarówno w terenie jak i w czasie opracowywania wyników prac geodetów.

Niektóre zlecenia takie jak mapy do celów projektowych pod przebudowy dróg czy geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych jak drogi, mosty, obiekty inżynieryjne charakteryzują się koniecznością wykonywania pomiarów uzupełniających i wyjaśniających. Dzięki posiadaniu numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy jesteśmy w stanie na bierząco wyjaśniać i uzupełniać treść znajdującą się na mapach. W znacznym stopniu ułatwia to współpracę z biurami projektowymi oraz wykonawcami obiektów inżynieryjnych.

Posiadając takie urządzenia i technologie możemy szybciej i wydajniej realizować zlecone prace oraz unikać i eliminować potencjalne błędy. Drony w coraz to większej liczbie zleceń znajdują zastosowanie. Zobrazowanie przebiegu granic w procedurze rozgraniczenia przy pomocy drona ułatwia prace kameralne, można zaobserwować wszystkie obiekty i stosunek poszczególnych odległości znacznie szybciej i dokładniej niż z perspektywy ziemi.