USŁUGI DRONEM

GEODEZJA

 • ortofotomapa
 • numeryczny model terenu

Do typowych produktów fotogrametrycznych zaliczamy ortofotomapę i cyfrowy model powierzchni terenu. Modele takie pozwalają na wszelkie obliczenia mas ziemnych i objętości obiektów a także na stworzenie ortofotomapy z wykorzystaniem podkładu rastrowego pod mapy sytuacyjno – wysokościowe. Nasze ortofotomapy znajdują zastosowanie między innymi przy budowie dróg ekspresowych czy linii kolejowych. Tym, co wyróżnia nas na rynku jest korzystanie z najwyższej klasy płatowca (samolotu bezzałogowego), który pozwala na zebranie danych z dużego obszaru w znacznie krótszym czasie. Przewaga ta jest szczególnie zauważalna w przypadku obiektów liniowych.

BUDOWNICTWO

 • inwentaryzacja robót ziemnych
 • filmowanie postępów prac budowlanych
 • inwentaryzacje materiałów i placów budowy

Drony w budownictwie są nieocenioną pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji. W trakcie budowy przyspieszają np. proces inwentaryzacji robót ziemnych. Powstałe na tym etapie produkty są dokładniejsze od klasycznych metod, a dodatkowo dają pełny obraz stanu budowy. Dzięki dronom możemy zinwentaryzować niedostępne lub niebezpieczne miejsca. Dodatkowo oferujemy pełną dokumentację zdjęciową oraz filmową postępów prac. Precyzyjna inwentaryzacja placu budowy pozwala na lepsze planowanie transportu oraz prac ziemnych.

GÓRNICTWO

 • kompleksowa geodezyjna obsługa kopalni odkrywkowych
 • precyzyjne pomiary objętości wyrobisk, hałd oraz zwałowisk
 • obliczanie bilansów mas ziemnych

Użycie systemów bezzałogowych to rewolucja w dokładności pomiarów objętości. Dane są pozyskiwane szybko oraz, co bardzo ważne, w sposób bezpieczny. Wykorzystanie tych systemów nie wymaga wstrzymywania prac na wyrobisku, eliminuje też konieczność wejścia na niebezpieczny teren, a ponadto pozwala na pomiar niedostępnych obszarów. Dodatkowo, dowolnie gęsty numeryczny model pokrycia terenu pozyskany w trakcie nalotu fotogrametrycznego w pełni obrazuje zmiany terenowe powstałe na skutek eksploatacji.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

 • ortofotomapy do oceny zasięgu zdarzeń kryzysowych
 • wskaźniki wegetacji na podstawie bliskiej podczerwieni
 • nieinwazyjna inspekcja obszarów niedostępnych

Drony w rolnictwie i leśnictwie pomagają w podjęciu wielu ważnych decyzji dla gospodarki leśnej i rolnej. Sporządzone przez nas mapy pozwalają na nieinwazyjną ocenę stanu fragmentów czy też całych obszarów zielonych. Zdjęcia pokazują stan faktyczny zjawiska, jak strefy zniszczeń przez działalność zakładów produkcyjnych Nasze produkty wydatnie skracają czas podjęcia decyzji oraz optymalizują koszty poprzez precyzyjne wskazanie problemu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • obrazowanie stanu degradacji środowiska
 • inspekcja linii brzegowych zbiorników oraz cieków wodnych
 • monitoring obszarów szczególnie niebezpiecznych

Stosując bezzałogowce docieramy w każde miejsce. Na bazie zdjęć, podczerwieni i termowizji tworzymy opracowania, które precyzyjnie pozwalają określić problem. Monitorujemy linie brzegowe, naturalne siedliska zwierzęce i roślinne oraz wszelkie obszary szczególnie niebezpieczne. Robimy to w sposób szybki, a co najważniejsze bezpieczny i nieinwazyjny.

INFRASTUKTURA ENERGETYCZNA

 • monitorowanie sieci energetycznych oraz ciągów paliwowych i wodnych
 • inspekcja kominów, chłodni oraz obiektów niedostępnych
 • loty z kamerą termowizyjną

Modułowość sprzętu, którym latamy pozwala oferować Państwu kompleksową usługę w dziedzinie infrastruktury. Oprócz wysokorozdzielczych zdjęć wykonujemy loty z kamerą termowizyjną. Sensory mogą być wykorzystywane punktowo, np. do inspekcji słupów energetycznych, turbin wiatrowych czy kominów, jak również do obserwacji całych instalacji.

INSPEKCJE I FOTOGRAFIA PRZEMYSŁOWA / NADZÓR

 • inspekcja niedostępnych obiektów inżynierskich
 • obrazowanie zniszczeń, rys oraz spękań
 • dokumentacja postępu prac

Z drona zobaczysz szybciej i więcej. Trudno dostępne miejsca nie stanowią dla naszych dronów problemu. Wykonujemy pełny monitoring wszystkich obiektów inżynierskich na etapie budowy i eksploatacji. Poprzez zdjęcia i modelowanie 3D obrazujemy stopień zużycia oraz usterki.

FOTOGRAFIA I FILMOWANIE

Wykonywanie ujęć do celów marketingowych, wizualizacji 3D i filmowanie. Wysokorozdzielcza kamera w połączeniu z pełną stabilizacją daje gwarancję dobrych ujęć, a montażem i obróbką zajmują się fachowcy, którzy zadbają o to aby produkty spełniały oczekiwania klientów.