Drony w geodezji

Drony w geodezji

Kiedyś opracowania geodezyjne musiały być wykonywane z ziemi, co utrudniało i znacznie wydłużało pracę ( tereny niedostępne, niebezpieczne z punktu...

PO CO MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Projektanci na jej podstawie rozpoczynają proces projektowania. Zakres takiej mapy obejmuje teren inwestycji oraz pas obejmujący co najmniej 30 metrów wokół niej. Jeśli dysponujemy danymi Biura Projektowego możemy przekazać wcześniej mapy w wersji elektronicznej aby równocześnie trwały prace geodezyjne i projektowe zaoszczędzi to czas inwestora.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

KIEDY TYCZENIE PRZEZ GEODETĘ?

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. W przypadku budynku, wyznaczeniu podlegają osie główne lub obrys ścian. Położenie przestrzenne obiektu budowlanego wyznacza się w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych. Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji do tyczenia to około 2-3 dni robocze. Dokumentami niezbędnymi dla geodety są: pozwolenie na budowę, zagospodarowanie terenu, rzut fundamentów i rzut parteru. Osie ścian wyznacza się na ławicach geodezyjnych. Materiał na takie ławice trzeba przygotować ( możemy je dla klienta zakupić ) na jedną ławicę przypada dwa słupki około 0,80m i jedna deska około 1,0m. Na każdą oś potrzebne są dwie ławice co pozwala w łatwy sposób obliczyć potrzebną ilość materiału. Po tyczeniu należy dokonać wpisu do dziennika budowy.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

NA CZYM POLEGA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA I KIEDY NALEŻY JĄ WYKONAĆ?

Aby móc korzystać z wybudowanego budynku geodeta sporządza inwentaryzację powykonawczą. Zatem celem inwentaryzacji jest ujawnienie wszystkich zmian, które faktycznie zaszły na działce podczas procesu budowy i zagospodarowania jej. Na podstawie inwentaryzacji powykonawczej stwierdzamy czy stan po zakończeniu budowy zgadza się z projektem budowlanym. Geodeta przekazuje mapę inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o zgodności z projektem.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

BUDOWA DOMU A USŁUGI GEODEZYJNE?

Podczas budowy domu zachodzi konieczność wielokrotnego skorzystania z usług geodezyjnych. Pierwszą pracą wykonaną przez geodetę będzie sporządzenie mapy do celów projektowych. W oparciu o nią architekt/projektant wykonuje projekt zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę nadchodzi czas na wytyczenie budynku i/lub innych obiektów budowlanych. Zgodnie z prawem położenie każdego obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę wyznaczone musi być przez geodetę. Gdy budowa budynku oraz innych obiektów budowlanych zawartych w projekcie budowlanym się zakończy, zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Ma ona na celu ujawnienie aktualnego zagospodarowania działki oraz stwierdzenie zgodności projektu ze stanem na działce. Czynnością z której warto w niektórych sytuacjach skorzystać podczas procesu budowy jest wznowienie punktów granicznych. Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie położenia zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych punktów granicznych. Dzięki temu po trwałej stabilizacji punktów granicznych na gruncie mamy pewność co do przebiegu granic działki. Może to zapobiegać przyszłym trudnościom.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

TELEFON

 

+48 504780972

+48 606410201

ADRES

 

KOŁŁĄTAJA 18/22

25-715 KIELCE

EMAIL

 

biuro@xgeo.net.pl