REALIZACJE

Nasze realizacje

Drony

ORTOFOTOMAPA DROGI WOJEWODZKIEJ DW758 POD WYKOANIE MDCP ODCINKA DO PRZEBUDOWY (7KM)

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ DROGI S19 W OKOLICACH KROSNA (20KM)

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ DROGI S7 W OKOLICACH KRAKOWA (20KM)

ZDJĘCIA POSTEPU PRAC PODCZAS BUDOWY UMICORE RADZIKOWICE

ZDJĘCIA POSTEPU PRAC PODCZASU BUDOWY MAUZOLEUM MARTYROLOGJI WSI POLSKIEJ W MICHNIOWIE

GEODEZYJNA OBSŁUDA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH KOPALNIE

WYKONANIE MODELU 3D REMONTOWANEGO DWORCA PKS W KIELCACH

ORTOFOTOMAPA DO KONCEPCJI OBWODNICY KAZIMIERZY WIELKIEJ

ORTOFOTOMAPA UL. SANDOMIERSKA W KIELCACH

WYKONANIE ORTOFOTOMAPY O POWIERZCHNI 520HA W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOŚCIELNA

ORTOFOTOMAPA DO WYYKONANIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI REJOWIEC FABRYCZNY 10KM

WYKONANIE ZDJĘĆ DO WYKONANIA ORTOFOTOMAPY DO NADZORU BUDOWLANEGO NAD DROGĄ S19 (10KM)

Partnerzy

NASI PARTNERZY

Fart Sp. z o.o.    ANNA-BUD sp. z o.o.

            Kajima Poland Sp. z o.o.

Rad-Bud Sp. z o.o.