REALIZACJE

Nasze realizacje

Drony

BUDOWA KOMPLEKSU FABRYK W RADZIKOWICACH

BUDOWA MAUZOLEUM MARTYROLOGJI WSI POLSKIEJ W MICHNIOWIE

GEODEZYJNA OBSŁUDA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH KOPALNIE

OBSŁUGA 3D DWORCA PKS W KIELCACH

OBWODNICA KAZIMIERZY WIELKIEJ

ORTOFOTOMAPA UL. SANDOMIERSKA W KIELCACH

Partnerzy

NASI PARTNERZY

Fart Sp. z o.o.    ANNA-BUD sp. z o.o.

            Kajima Poland Sp. z o.o.

Rad-Bud Sp. z o.o.