REALIZACJE

Nasze realizacje

Drony

ZDJĘCIA  INSPEKCYJNE BUDOWY MOSTU NA WIŚLE W SAMDOMIERZU

WYKORZYSTANIE OSROTOFOTMAPY DO WYKONANIA INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW (7KM)

ORTOFOTOMAPA CO MIESIĘCZNA POKAZUJĄCA POSTĘP PRAC NA BUDOWIE CEMENTOWNI MAŁOGOSZCZ

ZDJĘCIA  INSPEKCYJNE OBWODNICY OPATOWA

ZDJĘCIA INSPEKCYJNE OBWODNICY WĄCHOCKA DK42

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ S19 PIASTOWE-ISKRZYNIA

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ OBWODNICY OPATOWA

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ OBWODNICY WĄCHOCKA DK42

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ S19 ISKRZYNIA DOMARADZ (10KM)

ORTOFOTOMAPA DROGI WOJEWODZKIEJ DW758 POD WYKOANIE MDCP ODCINKA DO PRZEBUDOWY (7KM)

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ DROGI S19 PIASTOWE-DUKLA (10KM)

ZDJĘCIA DO ORTOFOTOMAPY POD INSPEKCJĘ DROGI S7 W OKOLICACH KRAKOWA (20KM)

ZDJĘCIA POSTEPU PRAC PODCZAS BUDOWY UMICORE RADZIKOWICE

ZDJĘCIA POSTEPU PRAC PODCZASU BUDOWY MAUZOLEUM MARTYROLOGJI WSI POLSKIEJ W MICHNIOWIE

GEODEZYJNA OBSŁUDA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH KOPALNIE

WYKONANIE MODELU 3D REMONTOWANEGO DWORCA PKS W KIELCACH

ORTOFOTOMAPA DO KONCEPCJI OBWODNICY KAZIMIERZY WIELKIEJ

ORTOFOTOMAPA UL. SANDOMIERSKA W KIELCACH

WYKONANIE ORTOFOTOMAPY O POWIERZCHNI 520HA W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOŚCIELNA

ORTOFOTOMAPA DO WYYKONANIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI REJOWIEC FABRYCZNY 10KM

WYKONANIE ZDJĘĆ DO WYKONANIA ORTOFOTOMAPY DO NADZORU BUDOWLANEGO NAD DROGĄ S19 (10KM)

Partnerzy

NASI PARTNERZY

Fart Sp. z o.o.    ANNA-BUD sp. z o.o.

            Kajima Poland Sp. z o.o.

Rad-Bud Sp. z o.o.