REALIZACJE

Nasze realizacje

USŁUGI GEODEZYJNE

BUDOWA KOMPLEKSU FABRYK W RADZIKOWICACH

BUDOWA MAUZOLEUM MARTYROLOGJI WSI POLSKIEJ W MICHNIOWIE

ROZBUDOWA CEMENTOWNI MAŁOGOSZCZ

BUDOWA ZAGOSPODAROWANIA PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH

GEODEZYJNA OBSŁUDA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH KOPALNIE

OBSŁUGA 3D DWORCA PKS W KIELCACH

BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KIELCE

POMIARY ROZBUDOWY WIEŻY WYMIENNIKA CIEPŁA

OBWODNICA KAZIMIERZY WIELKIEJ

BUDOWA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SITKÓWKA NOWINY

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEŚWIN

Partnerzy

NASI PARTNERZY

Fart Sp. z o.o.    ANNA-BUD sp. z o.o.

            Kajima Poland Sp. z o.o.

Rad-Bud Sp. z o.o.