GEODEZJA

Geodezja w drogownictwie, kolejnictwie i inżynierii lądowej

Geodezja w drogownictwie i inżynierii lądowej jest niezbędnym elementem zapewniającym dynamiczny rozbój budowy dróg czy linii kolejowych. Wykorzystanie modelowania 3d, pomiarów z drona oraz odpowiedni nadzór nad przebiegiem prac jest niezbędny dla prawidłowej realizacji inwestycji liniowych. Realizujemy również prace geodezyjne na terenach zamkniętych PKP PLK. Wykonujemy pomiary układu torowego oraz infrastruktury kolejowej, monitorujemy obiekty mostowe, stacje kolejowe itp.

Geodezja przemysłowa

Dynamicznie rozwijający się przemysł jest przestrzenią do zastosowania nowoczesnych technologii pomiaru geodezyjnego. Usytuowanie elementów, konstrukcji, ciągów technologicznych wymaga odpowiedniej precyzji. Oferujemy Państwu wysokiej dokładności pomiary specjalistyczne dedykowane takie jak posadzki przemysłowe czy osiadanie konstrukcji. Połączenie technik geodezji precyzyjnej z nowoczesnym oprogramowaniem pozwala wizualizować w przejrzysty sposób wyniki tych pomiarów.

Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych

Dla potrzeb realizacji obiektów budowlanych kubaturowych i inżynieryjnych, świadczymy usługi dla firm budowlanych. Głównie są to budynki wielorodzinne, przemysłowe, obiekty inżynieryjne jak zbiorniki czy mury oporowe. Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania przy pomocy najlepszych dostępnych technologii.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego, niezbędnym do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Projektanci na podstawie takiej mapy wykonują projekt budowlany.

Tyczenia budynków/przyłączy

Tyczenie budynku jest istotnym elementem rozpoczęcia robot budowlanych, de facto jest to przeniesienie budynku z projektu w teren na działkę, na której będzie powstawał budynek. Tyczenie i inwentaryzacja przyłączy wykonuje się na podstawie projektu opracowanego w celu podłączenia naszej nieruchomości do mediów.

Geodezyjna inwentaryzacja budynków/przyłączy

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku jest jednym z elementów niezbędnych do zakończenia procesu budowlanego. Na podstawie mapy inwentaryzacji powykonawczej zgłasza się zakończenie budowy oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku. Kiedy przyłączamy istniejący budynek do mediów należy wykonać inwentaryzację przyłączy, którą dostarczamy do właściwego zarządcy sieci w celu uzyskania pozwolenie na użytkowanie.

Wznowienie / ustalenie granic działki

Z taką procedurą stykamy się gdy chcemy ogrodzić działkę, sprzedać ją, przepisać lub zobaczyć gdzie się dokładnie znajduje na gruncie. Wymienione wyżej procedury prowadzą do jednego – oznaczenia na gruncie w sposób trwały stabilizacja granicznikami punktów załamania działki.

Podziały działek

Z taką procedurą stykamy się gdy chcemy sprzedać część naszej nieruchomości lub przepisać w formie darowizny na innego członka rodziny. Wymieniona wyżej procedura prowadzi do jednego – oznaczenia na gruncie w sposób trwały stabilizacja granicznikami punktów nowych działek oraz ujawnienie ich w ewidencji gruntów i budynków ( nowe numery działek).

Zasiedzenia/ Rozgraniczenia

Zasiedzenie jest to sposób nabycia własności działki lub jej części na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia posiadacz nieuprawniony nabywa prawo przez to, że faktycznie je wykonuje w ciągu oznaczonego w przepisach czasu.

Rozgraniczenie jest to postępowanie przed organami państwowymi (najpierw gmina a w przypadku dalszego sporu sąd ) mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić jak przebiegają granice działek na gruncie na podstawie istniejących dokumentów.

Nasze zalety

Dlaczego warto
wybrać nas?

lat doświadczenia

zrealizowanych zleceń

litrów wypitej
kawy